21. Jun '18
24. Jun '18
00:01
Jahorina, BiH

 

Bosnian-Herzegovinian American Academy of Arts and Sciences  (BHAAAS) organizira 10. po redu dane BHAAAS u Bosni i Hercegovini. Ova konferencija će okupiti učesnike iz cijelog svijeta u nastojanju da razmijene ideje i kreiraju nove inicijative. Program će se sastojati od plenarnih predavanja istaknutih stručnjaka i različitih posebnih sjednica. 

10. po redu DANI BHAAAS-a održavaju se na planini Jahorina, u hotelu Termag od četvrtka, 21. do 24. juna 2018.

Informacije o rasporedu, rezervaciji hotela, prijevozu, konferencijskoj večeri itd, potražite na ovoj stranici.

BHAAAS je neprofitna, nevladina, nepristrasna, multietnička i multikulturalna organizacija čiji isključevi ciljevi su obrazovne, naučne i humanitarne aktivnosti.

Bosanskohercegovačko – američka akademija umjetnosti i nauke je osnovana u Charlotte, 3. novembra 2007. godine