KONTAKT

Biznis centar bh.dijaspore

Maršala Tita 28, 71000 Sarajevo
T: +387 65 766 882
E: info@diasporainvest.ba