Udruženje Naša perspektiva

Naša Perspektiva (NP) je nevladina, neprofitna organizacija osnovana u februaru 2010. godine.   Od svog samog osnivanja organizacija je fokusirana na osmišljavanje kreativnih mehanizama u cilju aktiviranja resursa bh.dijaspore za razvoj zemlje porijekla. NP je prepoznala da se neangažovanjem ove grupe od 2 miliona osoba propuštaju mogućnosti značajnog uticaja na socio-ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine (BiH).

Pored rada sa bh. dijasporom, organizacija se zalaže za poboljšanje poslovnog okruženja za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini. Kroz razne aktivnosti unutar ovog sektora, NP nastoji da stimuliše osnivanje i razvoj malih i srednjih preduzeća u BiH. 

Naša perspektiva rukovodi Biznis centrom bh. dijaspore (Diaspora Business Center) i platformom Diasporainvest.ba, alatima nastalim u okviru realizacije USAID-ovog projekta "Diaspora Invest":

  • Biznis forum bh.dijaspore – BHdiaFor 

  • Globalna razvojna mreža bh.dijaspore

Kontakt: 

Biznis centar bh.dijaspore

Marcela Šnajdera 12, 71000 Sarajevo
T: +387 65766 882
E: info@nasaperspektiva.ba 
W: diasporainvest.ba